“Flux50 focusgroepen leggen nieuwe accenten voor energie-innovatie in Vlaanderen”

Waarom Flux50 focusgroepen?

We zitten nu midden in de energietransitie. Het energielandschap wijzigt snel: duurzaamheidsambities worden aangescherpt, duurzame energietechnologieën dalen snel in kosten en bedrijven herzien hun rol. 
Flux50 moet daarom vinger aan de pols houden. We moeten inspelen op deze evoluties. Dat doen we met de focusgroepen.

Wat zijn de Focusgroepen?

De Flux50 focusgroepen:
• Bestaan in de kern uit Flux50 valorisatieleden die een voortrekker rol spelen in een snel evoluerende thematiek van de energietransitie.
• Bepalen nieuwe innovatie-prioriteiten en ambities voor Flux50 binnen de bestaande innovatorzones: Energiehavens, Microgrids, Multi-Energieoplossingen, Energy Cloud Platforms en Intelligente renovatie.
• Komen op regelmatige basis samen om state-of-the-art inzichten te verwerven/delen.
• Leggen concrete acties vast waarmee Flux50 pro-actief impact wil realiseren.

Wat betekenen de Focusgroepen voor de Flux50 leden?

Voor de valorisatieleden:
• Inbreng in de bepaling van nieuwe innovatie-accenten en ambities voor Flux50
• Delen en verwerven van diepgaande state-of-the-art ervaringen, belemmeringen, oplossingen 
• Samen initiëren van nieuwe doorbraakprojecten via bv. inspiratie-sessies
• Directe input naar het beleid (vnl energie, innovatie, bouw, omgeving) via bv. positienota’s

Voor talentleden:
• deelname aan Flux50 netwerk evenementen over de nieuwe thema’s

Flux50 werkt in wisselwerking met de valorisatieleden, met een flexibel actieplan om dit te ondersteunen.
Wat zijn de actuele thema’s van de focusgroepen?

4 thema’s zijn door de valorisatieleden gelanceerd naar aanleiding van een strategische meeting “Flux50 Innovation Pathways” in 2019.

1. Duurzame Thermische Energie
2. Repliceerbare Renovatie
3. Energiegemeenschappen en Positive Energy Districts
4. Lange Termijn Energie-opslag en Security of Supply

Duurzame Thermische Energie is gekozen omwille van de belangrijke switch die er nu aankomt naar elektrificatie van verwarming in de gebouwde omgeving en de versnelling van warmtenetten, maar zet tegelijkertijd ook in op het ontwikkelen van een roadmap voor comfort as a service. 

Voor Repliceerbare Renovatie proberen we in te spelen op nieuwe opportuniteiten voor de relance programma’s (waar betaalbare en opschaalbare renovatie een belangrijke uitdaging gaat zijn). 

Bij Energiegemeenschappen en Positive Energy Districts worden alle ervaringen rond LEC projecten in Vlaanderen vertaald naar next steps voor effectieve realisatie en positioneren we Vlaanderen in de nieuwe EU tendens voor PED’s. 

Voor Lange Termijn Energie-opslag & Security of Supply bekijken we onze positie op het vlak van lange termijn energieopslag (power to X), gezien de snelle evolutie in industriële ambitie om tot volledige CO2-neutraliteit te komen.