View all projects

Developing Applied Building Photovoltaics for Performance and Reliability (DAPPER)

Het project focust op Building Integrated Photovoltaics (BIPV), de betere inschatting van opgewekte energie en de slimme monitoring ervan.  

  KU Leuven, imec, UHasselt, UGent

Budget:    € 2.144.216
Subsidie:  100%

Doelstelling

Het project is opgestart op 01/06/2021 en zoekt een antwoord op de volgende vragen :

  • Hoe verhogen we de betrouwbaarheid van fotovoltaïsche systemen geïntegreerd in gebouwen zogenaamde BIPV, Building Integrated Photovoltaics?
  • Hoe verbeteren we de voorspelling van de opgewekte energie door zonnepanelen in of bovenop gebouwen?
  • Hoe faciliteren we slimme monitoring, voorspellend onderhoud en energiebeheer?

Hierbij zoeken we naar nieuwe ontwerpen van in de gevel geïntegreerde PV-panelen en hun vermogensomvormer, nieuwe concepten tot optimale integratie in gebouwgevels en zoeken naar de juiste keuze van componenten, en ontwerpregels.

We ontwikkelen data-gedreven modellen en “digital twins” die constante monitoring en prestatievoorspelling mogelijk maken, afwijkingen vroegtijdig detecteren en hun onderlinge interacties beter voorspellen. Een combinatie met een fysisch model van PV-panelen in een gebouw, dat betere ontwerpen van gebouwen met BIPV mogelijk maakt, en betere prestatievoorspellingen, met inbegrip van levensduureffecten. 

We zoeken naar procedures voor gegevensanalyse die kunnen worden geïmplementeerd in de energiemanagementsystemen van gebouwen, in combinatie met geavanceerde sensoren. Tevens wordt de link gelegd met gerelateerde projecten zoals SolSThore (SALK/EFRO), PV OpMaat (Interreg Vlaanderen/NL).

Resultaten

Dankzij de resultaten van DAPPER zullen Vlaamse bedrijven in de bouwsector betere voorspellingen kunnen maken over de prestaties van PV-systemen die in gebouwen worden voorzien en zo hun concepten minder risicovol maken. Door meer inzicht te krijgen in de factoren die de betrouwbaarheid van dergelijke systemen beïnvloeden, kunnen slimmere keuzes gemaakt worden voor componenten, wat in betere ontwerpen zal resulteren. 

Monitoring van de energieopbrengst om operationele verliezen te beperken is een standaard voor grootschalige PV-installaties , maar is tot dusver te duur om te worden toegepast in kleinere systemen, bv. op gebouwen.

De projectresultaten van DAPPER zullen helpen om deze drempel te verlagen door de integratie mogelijk te maken in energiebeheersystemen, die in steeds meer gebouwen worden geïmplementeerd. 


Impact

De bouw van nieuwe BEN gebouwen en de “grondige” renovatie van bestaande gebouwen heeft een  enorm hefboomeffect op het energieverbruik, aangezien gebouwen vandaag ongeveer 40% van onze energie verbruiken. De toepassing van fotovoltaïsche technologie speelt bij deze werken een belangrijke rol. Door ze efficiënter te maken, ondersteunt DAPPER de jobcreatie in de bouwsector aanzienlijk. 

Een partnerbedrijf plant een nieuwe productiesite in het Thor Park in Genk, waar BIPV modules speciaal voor de bouwsector lokaal zullen worden geproduceerd, en wij ondersteunen hen met de resultaten van het project.