Privacy statement

Algemeen

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – Flux50 VZW met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 146 1000 Brussel, ingeschreven onder het nummer 0824.769.323 (hierna "Flux50 VZW", "we", "ons" en "onze").

Flux50 VZW hecht veel waard=e aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we over u verzamelen in uw hoedanigheid van belanghebbende of lid (of als contactpersoon van een van voorgaande entiteiten) of partner van Flux50 VZW (de "Persoonsgegevens") en hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw Persoonsgegevens. Flux50 VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016.

Flux50 VZW treedt op als verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Aangezien wij weinig tot niet met gevoelige persoonsgegevens te maken hebben, werd er geen DPO aangesteld. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Flux50 VZW. Koningsstraat 146, 1000 Brussel – info@flux50.be, website www.flux50.com 

1) BRONNEN WAAR DE PERSOONSGEGEVENS VANDAAN KOMEN

Gegevens die u zelf aan ons verstrekt

Flux50 VZW verzamelt bepaalde Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze mailinglijst, voor een van onze events, een aanvraag doet voor een onderzoeksproject of uw bedrijf lid wenst te maken van Flux50. 

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

Flux50 VZW kan daarnaast ook bepaalde Persoonsgegevens over u ontvangen via derden. Dit is het geval wanneer een collega u inschrijft voor een event of een collega van u beslist dat het zinvol is dat u onze nieuwsbrief ontvangt. Flux50 VZW beschermt Persoonsgegevens die wij van derden krijgen in overeenstemming met deze privacyverklaring en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

2) PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT DOOR FLUX50 EN DE TOEPASSELIJKE DOELEINDEN

Uw Persoonsgegevens zullen enkel door ons verwerkt worden voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring. 

Deze sectie legt uit welke categorieën Persoonsgegevens verzameld worden door Flux50 VZW en voor welke doeleinden deze worden verwerkt. Om de informatie in deze privacyverklaring begrijpelijk te maken, zijn verschillende momenten uitgelicht, waarop Flux50 VZW mogelijk Persoonsgegevens kan verzamelen. De interacties met Flux50 VZW zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij Flux50 VZW richt zich niet tot particulieren. Enkel bedrijven, eenmanszaken, verenigingen of kennisinstellingen kunnen lid worden van Flux50 VZW. Indien u uw bedrijf of organisatie lid wenst te maken van Flux50 VZW, dient u het aanvraagformulier in te vullen op onze website. Of een van onze medewerkers contacteert u om lid te worden aan de hand van een lidmaatschapsformulier. 

Flux50 verzamelt de volgende categorieën Persoonsgegevens: Bedrijfsniveau: naam, rechtsvorm, facturatiegegevens, aantal werknemers.
Doeleinde van de verwerking: Deze Persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van het lidmaatschap bij Flux50 VZW.
Rechtsgrond voor de verwerking: contractuele noodzaak. 

Operationele werking van Flux50 VZW als vereniging

De missie van Flux50 VZW draait rond het bevorderen van een bloeiende smart energy economie binnen Vlaanderen. In dat kader biedt Flux50 VZW aan haar leden een netwerk rond energietransitie en smart energy waarin het delen van kennis over schone energie een essentieel onderdeel is. Wij houden onze leden op de hoogte van elkaars vooruitgang op dit gebied (via de e-nieuwsbrief) en over de activiteiten die Flux50 VZW organiseert in dit verband (via e-mailuitnodigingen). 
Flux50 verzamelt de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 • Van de primaire contactpersoon (‘decision maker’): identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens
 • Van de secundaire contactpersonen (collega’s van decision maker): identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens

Het is de decision maker die bij de start van het lidmaatschap beslist wie van zijn collega’s onze nieuwsbrieven en uitnodigingen ontvangt. Andere collega’s kunnen door de decision maker aan de mailinglijst toegevoegd worden in de loop van de lidmaatschapsperiode als secundaire contactpersonen.
Indien het lidmaatschap van de desbetreffende onderneming wordt stopgezet, worden de gegevens van de decision maker en de secundaire contactpersonen  verwijderd uit de mailinglijst, tenzij de decision maker anders beslist.
Doeleinde van de verwerking: De bovenvermelde Persoonsgegevens worden verwerkt om de leden van Flux50 VZW op de hoogte te houden over energietransitie (bv. het delen van kennis over schone energie) en voor de uitvoering van de missie van Flux50 VZW (bv. activiteiten die Flux50 VZW organiseert over smart energy). 
Rechtsgrond voor de verwerking: Het gerechtvaardigd belang van Flux50 VZW om haar missie rond smart energy te volbrengen.

Organisatie van werkgroepen en evaluatiecommissies met experts

In het kader van haar missie rond energietransitie en smart energy, organiseert Flux50 VZW regelmatig thematische werkgroepen en evaluatiecommissies met experts. Indien u als expert gevraagd wordt, verzamelen wij de volgende categorieën Persoonsgegevens: identificatiegegevens, contactgegevens, functie.
Doeleinde van de verwerking? Voor de praktische organisatie en verslaggeving van de werkgroepen.
Rechtsgrond voor de verwerking: Het gerechtvaardigd belang van Flux50 VZW om haar missie rond smart energy te volbrengen.

Onderzoeksproject

Indien uw bedrijf een aanvraag wenst in te dienen voor een onderzoeksproject van VLAIO, dient er een aanvraagformulier ingevuld te worden waarop de gegevens van de vaste contactpersoon binnen de geïnteresseerde bedrijven gevraagd worden
Als de aanvraag leidt tot een gesubsidieerd onderzoeksproject, wordt ook de naam en functie van de wettelijk vertegenwoordiger en financieel verantwoordelijke van het bedrijf gevraagd. Deze informatie delen we met VLAIO, die een contract opstelt met de project specifieke voorwaarden.
De deelname aan een onderzoeksproject leidt automatisch tot lidmaatschap van Flux50 VZW (zie hierboven). 
Flux50 verzamelt de volgende categorieën Persoonsgegevens: identificatiegegevens, functie en contactgegevens.
Doeleinde van de verwerking: Deze Persoonsgegevens zijn nodig voor de verwerking en toekenning van een gesubsidieerd onderzoeksproject.
Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang van Flux50 VZW: uitvoeren van projectaanvraag en verwerking lidmaatschap bij Flux50 VZW.

Bezoeken van onze website

Wanneer u onze website bezoekt (www.flux50.com) (hierna de "Website"), kunnen we bepaalde informatie zoals hieronder uitgelegd ook automatisch van uw toestel verzamelen. 

Flux50 verzamelt de volgende categorieën Persoonsgegevens: de informatie de we automatisch verzamelen kan informatie omvatten zoals uw IP-adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browsertype, brede geografische locatie (bv. uw locatie op het niveau van een land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel gecommuniceerd heeft met onze Website, inclusief de pagina's die werden bezocht en de links waarop werd geklikt.
Doeleinde van de verwerking: Deze analytische Persoonsgegevens  helpen ons om de bezoekers van onze Website beter te begrijpen, zodat we onze Website voor iedereen kunnen verbeteren. We gebruiken deze informatie voor onze interne analyse doeleinden en om de kwaliteit en de relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren. 
Bepaalde informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies of een gelijkaardige tracking technologie.
Rechtsgrond van de verwerking: Uw toestemming of het gerechtvaardigd belang van Flux50 VZW om inzicht te krijgen in het gebruik van haar Website.

Onze Website maakt gebruik maken van cookies. Er zijn diverse soorten cookies. Onze website maakt gebruikt van de volgende soorten:

Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. 

Google Analytics
We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytics cookies mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.

Blokkeren van cookies
De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies
Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Inschrijven voor en bijwonen van Flux50 VZW-event

Indien u een van onze events wil bijwonen, vragen wij u een inschrijvingsformulier in te vullen. 
Flux50 verzamelt de volgende categorieën Persoonsgegevens: identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens, financiële gegevens.
Doeleinde van de verwerking: 

 • Verwerking van uw inschrijving voor het event; 
 • Rapportering aan subsidiërende overheid

Rechtsgrond van de verwerking: contractuele noodzaak.

Tijdens onze evenementen nemen wij foto’s en filmen.  Dit beeldmateriaal gebruiken we voor onze eigen communicatiedoeleinden  (o.a. website en sociale media) en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien Flux50 VZW deze foto's of beeldopnames zou ter beschikking stellen van externe partijen zullen wij eerst uw toestemming hiervoor vragen.Staat u op een foto en/of filmpje en zou u graag zien dat die foto wordt verwijderd, stuur dan een mail met uw verzoek naar info@flux50.com

Inschrijven voor onze mailinglijst

Indien u als niet-lid op de hoogte wil blijven van onze activiteiten (events en nieuwsbrieven), kan u zich via onze Website inschrijven. 
Flux50 verzamelt de volgende categorieën Persoonsgegevens: identificatiegegevens, contactgegevens.
Doeleinde van de verwerking: Flux50 VZW heeft deze gegevens nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.
Rechtsgrond van de verwerking: Uw toestemming. 

Prospectie

Indien u contact legt met een Flux50 VZW-medewerker en u hem of haar uw visitekaartje geeft of op een andere wijze uw contactgegevens doorgeeft, kan deze medewerker u contacteren om te vragen of u onze nieuwsbrief wil ontvangen. Indien u op dit aanbod ingaat, nemen wij u op in onze database én ontvangt u onze nieuwsbrieven. 
Flux50 VZW verzamelt de volgende categorieën Persoonsgegevens: De gegevens die op uw visitekaartje vermeld staan of de gegevens die u aan onze medewerker overmaakt.
Doeleinde van de verwerking: Om u de mogelijkheid te geven onze activiteiten verder te volgen.
Rechtsgrond van de verwerking: Uw toestemming.

We nemen passende maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn, en waar nodig, geactualiseerd worden. Het is echter ook uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo juist, volledig en actueel mogelijk worden bijgehouden door ons onmiddellijk te informeren over gelijk welke wijzigingen of fouten. 

3) VERSTREKKING AAN DERDEN

De Persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Verder kunnen wij uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Onze derde partijen verkopers, dienstverleners en partners die we gebruiken om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT-platform beheer of supportdiensten, infrastructuur-en applicatiediensten en data-analyse. Sommigen bevinden zich buiten de EEA.
 • Aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen.
 • Aan onze auditoren, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk voorafgaandelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

4) VERWERKERS

We kunnen derde partijen betrekken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor en ten behoeve van Flux50 VZW. We verplichten zulke verwerkers om de Persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en te handelen en om passende stappen te ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.

5) BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

6) GEGEVENSBEWARING

Indien er 5 jaar na de opname in onze database geen interactie is geweest met Flux50 VZW, verwijderen wij uw contactgegevens uit onze database.

7) UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U beschikt over de volgende rechten betreffende gegevensbescherming:

 • Indien u toegang wenst te krijgen tot uw Persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, actualiseren of om de verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan u dit op gelijk welk ogenblik doen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: info@flux50.be.
 • Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: info@flux50.be.
 • Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Indien u geen nieuwsbrief meer van Flux50 VZW wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment uit onze mailinglijst uitschrijven door onderaan de e-mail op ‘uitschrijven’ te klikken. Dan ontvangt u geen e-mails meer

Flux50 VZW beantwoordt alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Flux50 VZW dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen ons best doen om uw bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht onvoldoende hebben aangepakt, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.

8) KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en uitgebaat worden door derde partijen. Deze websites hebben hun eigen privacy beleid en we raden u aan om deze te raadplegen daar het gebruik van Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites hieraan onderworpen zal zijn.

We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden en het gebruik van zulke websites is op uw eigen risico.

9) WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Flux50 VZW kan deze privacyverklaring van tijd tot wijzigen om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze privacyverklaring zouden wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. Indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze privacyverklaring.