View all projects

Mobile Extended Reality for Installation Companies (MERIC)

Technologie moet aansluiten bij het leven van mensen. Technieken als Virtual of Extended Reality kunnen daarbij een sleutelrol spelen. Met het MERIC-project (Mobile Extended Reality for Installation Companies) willen we nieuwe technologie injecteren in de installatiewereld, zodat ze sneller haar weg vindt naar de markt. We werken ook samen met het Vlaams Logistiek Instituut aan collectieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, waarbij we analyseren hoe we batterijen van elektrische voertuigen beter kunnen hergebruiken of recycleren.

  VLAIO & Flux50

De energiesector is in transitie. Verschillende evoluties maken dat de traditionele waardeketen en manier van energievoorziening onder druk komen te staan: een toenemend samenspel van energievectoren (warmte, koude, elektriciteit), de sterke integratie van ICT-mogelijkheden, de grote toename aan nieuwe technologieën, enkele nieuwe businessmodellen die worden gelanceerd, de noodzakelijke systeemintegratie binnen en buiten gebouwen, de evolutie van gebouwen naar energy active buildings doordat de particulier of onderneming niet alleen eindklant, maar bovendien producent van energie kan zijn, en de evolutie naar een koolstofarme economie.

Het inzetten van extended reality vormt een sleutel en op verschillende plaatsen wordt geëxperimenteerd met deze technologie, zoals op T2-campus waar al een batterijcursus in Virtual Reality wordt gegeven, of de Proeftuin “CSiteVision”. Deze initiatieven worden gehinderd door de beperkte beschikbaarheid van infrastructuur die bovendien een verplaatsing van de doelgroep vraagt. In het MERIC project investeert de sector, samen Flux50, in een vrachtwagen waarin de nieuwste technieken via extened reality bij de bedrijven zelf gedemonstreerd kunnen worden. Deze mobiele infrastructuur kan ook ter beschikking gesteld worden voor demonstraties op locaties waar veel installatiebedrijven samenkomen.