View all projects

Varende Warmte

Kan de verbinding van industriële bronnen van restwarmte met een stadsnetwerk of met een andere industriële warmtegebruiker per schip (milieu-)technisch en economisch haalbaar, wenselijk en veilig zijn?

  Shipit Multimodal Logistics, Fluviant, Scheldewerf Rupelmonde;
project in voorbereiding met Luminus

Budget:     € 722.477 
Subsidie:   € 409.668 

Totaal budget project in voorbereiding >10 M €
Verwachte steun van VLAIO en Vlaams Klimaatfonds 6 M €

Doelstellingen

Met complementaire haalbaarheidsstudies heeft het consortium volgende vragen aangepakt:

  • Is het verbinden per schip van een industriële bron van restwarmte met een stadsnetwerk (werkingstemperatuur <100°C) (milieu-)technisch en economisch haalbaar en wenselijk?
  • Is het verbinden per schip van een industriële bron van restwarmte met een industriële warmtegebruiker met werkingstemperatuur van 100 tot 550°C (milieu-)technisch en economisch haalbaar, wenselijk en veilig?
  • Hoe kan transport per schip zo energie-efficiënt en duurzaam mogelijk gebeuren?

Resultaat

Beide haalbaarheidsstudies leverden als resultaat dat het transport van warmte per schip zowel (milieu)technisch als economisch haalbaar is door de afwezige “CO2-vermijdingskost”, de hoge flexibiliteit van toepassing en de snelheid en eenvoud van implementatie. 

Het transport op hogere temperaturen is met name ook interessant voor industriële warmtegebruikers die een snelle vergroening van hun warmtevraag wensen tegen zeer lage “CO2-vermijdingskost”. 

De toepassingen zijn zowel bij verschillende steden en netwerkbeheerders (<100°C) en bij industriële bedrijven (100-550°C) getest en gevalideerd. Het transport per schip is bovendien zeer energie-efficiënt door de hoge energiedichtheid in het schip en het zeer lage energieverlies tijdens transport. 

Ook de aandrijving van het schip kan CO2-neutraal uitgevoerd kan worden op basis van groene stroom of groene waterstof. Als resultaat heeft het consortium een logistiek concept, binnenschip en laad/los-infrastructuur klaar voor toepassing dat warmte tot 100 °C laadt, transporteert en lost bij het stadsnetwerk. 

Voor het hogere temperatuurbereik is er een veilig logistiek concept , incl. transportoplossingen via weg en binnenvaart en laad/los-infrastructuur dat warmte tot 550 °C laadt, transporteert en aan de gewenste temperatuur tussen 60 en 550°C lost bij de industriële afnemer. Deze oplossingen mikken dus op een significante impact in duurzame thermische energie en dit meer bepaald in het domein van “energiehavens”, en dit door de verduurzaming van stadsnetwerken voor een versnelling van de stedelijke klimaatplannen en als betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas bij industriële afnemers. 

Impact

Het consortium heeft recent ook een partnerschap aangegaan met Luminus om het grootste stadsnetwerk van Vlaanderen te vergroenen met vanaf 2023 een verwachte CO2-reductie van 5% binnen het klimaatplan 2030 van de stad Gent. Het is de ambitie van het project om met steun van de stad Gent en de Vlaamse overheid, met o.a. middelen uit het Vlaamse klimaatfonds de opstart in Gent op korte termijn te realiseren. 

Daarnaast is varende warmte is ook opgenomen als een hoeksteen in de Warmteroadmap van de stad Antwerpen. 

Tegelijk onderzoekt het consortium met andere steden hoe door een flexibele inzet van de binnenvaart de ontwikkeling van stadsnetwerken kan versneld worden. 

Tenslotte blijk er vanuit verschillende industriële sectoren, zoals de bouw, de voedingsindustrie en de chemie zeer grote interesse voor deze multimodale aanpak. De sterk ontwikkelde infrastructuur voor binnenvaart en de hoge concentratie van industrie langs deze infrastructuur zijn zeer gunstige factoren.