To events

15de Energiecongres

Ontdek op ons 15e Energiecongres een boeiend programma met sprekers en experts van toonaangevende organisaties. Verwacht updates over investeringsprogramma's, diepgaande discussies over energie-efficiëntie in stedelijke omgevingen, en inzichten in collectieve beslissingsprocessen en digitale innovaties. Mis deze kans niet om bij te dragen aan de toekomst van energie.

Wat mag je verwachten?

Programma

09.30u - Onthaal

10.00u - Plenaire Intro - Moderator Goedele Wachters

 • Verwelkoming Marc Dillen (algemeen directeur - Embuild Vlaanderen)
 • Het energielandschap - HET atrium-Observatorium - Frederik Loeckx (CEO - Flux50)
 • Beleidskader renovatie van  woningen en gebouwen - Samir Louenchi (Administrateur-generaal - VEKA) 
 • Update 10jaar investeringsprogramma - Joris Soens (Senior Manager Energietransitie - FLUVIUS)

11.30u - Pitching sessie en micro-beurs: 10 innovatieve producten, processen en projecten

12.15u - Lunch

13.30u - Workshops: een van de drie sessies

De uitdaging van verdichting

Vlaanderen is met 497 inwoners per km² bij de meest dichtbevolkte van Europa. Tegen 2035 komen er nog eens 239.000 huishoudens extra bij. Daarbij winnen heel wat stedelijke centra en dorpskernen aan populariteit. Maar de bevolkingstoename dient er gepaard te gaan met voldoende woonaanbod en hoogwaardige publieke ruimte met de nadruk op ontharding, groenvoorziening en betere waterhuishouding" 

Enerzijds moet het bestaande gebouwenpark in stedelijke omgeving energetisch gerenoveerd worden, anderzijds worden nieuwe gebouwen ingepast in het bestaand stedelijk weefsel. Hoe maken we deze gebouwen en stadsinfrastructuur tot aangename en leefbare woonplekken zowel in winter- als zomeromstandigheden? En op welke manier organiseren we dit kostenoptimaal door implementatie van innovatieve collectieve systemen

Moderator Wim Boydens, SWECO + Embuild verslaggever Gert Huybrechts

Sprekers:

 • Hoge temperatuur warmtepompen voor steden/industrie, wat ligt in het vizier - Steven Lecompte, UGent
 • Aanpak in clusters EU Horizon project SEEDS, De schipjes 2.0 - Daan Ongkowidjojo, SWECO
 • Mobiele energiehub voor appartementen - Britt Verhesen, Stad Antwerpen
 • Positive Energy Districts, de kost van CO2 uitstoot verlaging in geclusterde kleine wooneenheden - Lucas Verleyen, KULeuven 

Collectieve beslissingsprocessen en Bedrijfsmodellen in Integrale Renovatie

De aanpak van een renovatieproces vraagt inzicht, overzicht en draagkracht van de gebouweigenaar. In een collectieve aanpak zoals bij appartementsgebouwen (VME’s) of de collectieve aanpak in een wijkrenovatie lopen de beslissingstrajecten onzeker, moeizaam en traag. Als we deze processen op gang willen krijgen en laten versnellen is er grote nood aan sociale- ,  mentale- en commerciële coaching  die minstens even belangrijk is dan de technische ondersteuning. 

Welke dynamieken spelen er in een beslissingsproces waar meerdere personen en organisaties al dan niet gedwongen rond de tafel zitten en samen beslissingen te nemen. Welke rol is hier voorbestemd voor de (lokale) overheid en hoe kunnen we deze laten samensporen en uitmonden in een volwaardig en markt gedreven bedrijfsmodel voor de bouwsector? Welke bedrijfsmodellen tekenen zich schoorvoetend af in deze enorme markt voor de bouwsector. Wie neemt de begeleiding hiervan op en hoe raakt dit ook gefinancierd?

Moderator Frederik Loeckx, Flux50 + Embuild verslaggever Anna Maebe

Sprekers:

 • Life EU Condoreno – begeleiding tot collectieve beslissingen voor een VME - Annick Van Hove, Energiehuis Mechelen 
 • ESCO modellen, ook toepasbaar bij renovatie van voor appartementen? - Antoon Soete, Wattson 
 • Naar CO2 neutrale oplossingen bij collectieve renovaties, financieel model - Jos Van Steenwinkel, AGT-Iftech
 • Marktgedreven bedrijfsmodellen - Aanpak in Bouwteam - Jona Michiels, Van Roey

Digitalisering tijdens het bouwproces en in de energiestromen

Digitaal ontwerpen in BIM modellen zijn het startpunt in het bouwproces. Off-site productie van bouwonderdelen zorgt voor snelheid en rendement in het renovatieproces. Maar efficiëntie winsten zijn ook nodig, en mogelijk, door de aansturing van de technieken in de gebouwen. Hierbij zijn data onmisbaar, monitoring en forcasting cruciaal. 

Hoe kunnen we naast de nieuwbouw ook de renovatie van het bestaand gebouwenpark accuraat digitaliseren en de energiestromen monitoren en aansturen. De implementatie van EMS (Energie Management Systemen) zijn een must om de hernieuwbare energie optimaal in te zetten en onze net-infrastructuur toekomst bestendig te houden. Financiële sturingsmechanismen zoals capaciteitstarifering en toepassen van dynamische tarieven zijn nu al een feit en zullen aan belang winnen. 

Moderator Vincent Vancaeyzeele (Techlink) + Embuild verslaggever Benedikt Declercq

Sprekers :

 • Van BIM naar BEM en BOM - Glenn Reynders, KULeuven 
 • INTOWALL- radar technologie voor inspectie van de gebouwenschil Prof. Johan Stiens, VUB 
 • Dynamische net tarieven, Kris Voorspools 
 • Battery accelerator, flexibiliteit via mobiele batterijen (op de werf) - Tom Nijsen, Flux50

15.45u - Pauze

16.15u - Plenair slot (moderator: Goedele Wachters)

17.30u - 19.30u Netwerking met hapje en drankje

Praktisch

Locatie: Congrescentrum Lamot - Van Beethovenstraat 8/10 2800 Mechelen

Datum: 30 mei 2024

Deelname (excl. BTW):

 • Werk je voor overheid: € 75
 • Ben je lid van Embuild of Flux50 of Techlink: € 150
 • Ben je geen lid of leverancier: € 250

Een "No Show Fee" van € 100 per ingeschreven deelnemer wordt aangerekend bij afwezigheid zonder verwittigen of bij laattijdig afmelden (i.e. na aanvang congres op 30 mei 2024).

Eventpartners:

partners energiecongres (2)