To news

'Battery Academy': zicht krijgen op de competenties die essentieel zijn voor de arbeidsmarkt van morgen


Het doel van dit project is om binnen de batterijenwaardeketen in Vlaanderen zicht te krijgen op de competenties die in de toekomst essentieel zullen zijn voor de arbeidsmarkt en bedrijven stimuleren om met deze kennis aan de slag te gaan.

Dit is belangrijk om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en om het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten. Deze competentieprognose handelt over een markt in het hart van de energietransitie die in volle ontwikkeling is: opslag van elektrische energie. Deze energietransitie is op zijn beurt een basisvraagstuk in de klimaattransitie en het streven naar koolstofneutraliteit.

Uit voorgaande studies blijkt dat Vlaanderen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling een rol speelt in de waardeketen van deze belangrijke technologie. Met deze studie willen we deze kennis ook doortrekken naar de rest van de arbeidsmarkt, een markt die volgens een Europees studie in de toekomst goed is voor 4 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen en initiatieven vraagt voor het upskillen van 800 000 andere.

Het werk bouwt voort op eerdere haalbaarheidsstudies en collectief onderzoek ondernomen op initiatief van Flux50 en kadert in de oprichting van een Europese Battery Academy.

download het eindrapport

SCOPE

De scope van dit is project als volgt afgelijnd:

• Industrie: Vlaamse batterijwaardeketen, zoals beschreven en onderzocht in de LIFEBAT VIS-haalbaarheidsstudie
• Niveau: batterij-technieker (EQF level 5) tot en met Master ingenieur (EQF level 9)
• Doelgroep: re-skilling van werklozen, up-skilling van werknemers

Flux50 is promotor en de studie zal uitgevoerd worden met de volgende projectpartners: Flux50, KUL / ENergyVille, / EIT InnoEnergy en het onderzoeksbureau Mpiris zal die de methodologie voor de competentieprognose zal uitwerken.

COMPETENTIEPROGNOSE

Bij het uitvoeren van de competentieprognoses wordt het VLAMT-proces uitgevoerd zoals hieronder beschreven:

  1. De eerste voorbereidingsfase (fase 1) moet ervoor zorgen dat er op voorhand duidelijke keuzes gemaakt worden wat het onderzoeksproces betreft.
  2. De fase van het vooronderzoek (fase 2) dient om de toekomst van de sector en de bijbehorende competentienoden te verkennen. Dat vooronderzoek gebeurt aan de hand van een ‘desk research’ en een verkennende workshop.
  3. De analysefase (fase 3) vormt het eigenlijke onderzoek van de focusstudie. Wat in de tweede fase aan de oppervlakte gebracht werd, wordt nu in detail geanalyseerd met het oog op veranderende competentie- en opleidingsnoden.
  4. De fase van besluitvorming, (fase 4) ten slotte, bestaat erin conclusies te trekken, een actieplan op te stellen en een eindrapport te verspreiden bij de verschillende doelgroepen. De conclusies worden hierbij geformuleerd in de vorm van aanbevelingen.

Battery Accelerator

In navolging van het slotevent van Battery Academy wordt het lerend netwerk 'Battery Accelerator' op 20 april 2023 boven het doopvont gehouden.

Doel van dit netwerk is leden te informeren over ontwikkelingen, regelgeving, opportuniteiten en vragen uit de sector te beantwoorden. Hiermee hoopt de Battery Accelerator vertrouwen op te bouwen, samenwerking te stimuleren en kennis uit te wisselen.

Noteer 20 april alvast in je agenda en blijf op de hoogte


downloads