To news

Flux50 pioniert in AMV-ELC

De energietransitie gaat razendsnel. Met telkens elkaar opeenvolgende uitdagende innovaties aan de basis: biomaterialen, zon, wind, waterstof, ijzerpoeder, energieopslag, hybride warmtepompen, inductie. Tegelijkertijd is er een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Uitdaging is voldoende vakmensen met up-to-date kennis en expertise in het veld te krijgen.

Grensoverschrijdende samenwerking met bundeling van kennis afkomstig van hogescholen en universiteiten aan beide zijden van de grens in Nederland en Vlaanderen in combinatie met toepassing in de praktijk bij gespecialiseerde bedrijven in de regio bieden de oplossing.

Vakkennis bouw je op in de praktijk in remote labs, bij aangesloten kennisinstellingen en hands-on bij bedrijven. Een eigentijdse aanpak, aantrekkelijk voor beginners en op maat voor vaklui.

Samen werken aan energietransitie, vereist een eigentijdse aanpak, learning on the job, 24/7 met proefopstellingen en coaching. Commitment van bedrijven, kennisinstellingen, de politiek en draagvlak bij beleidsmakers. Dat biedt dit project: de ultieme vorm van samenwerking in de Energy Learning Community (AMV-ELC).

AMV-ELC

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project is inmiddels goedgekeurd en gestart in september

Partners: Baandomein, Flux50, Green Energy Park, Katholieke Universiteit Leuven, Oanax, Schakel Vlaanderen, Syntrum VZW, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Gent, Volta, The Future.

interreg vlaanderen-nederland groot