To news

Memorandum voor de verkiezingen 2024: Energietransitie, een versnelling hoger

Het memorandum ‘Energietransitie, een versnelling hoger’ is een constructief voorstel voor een realistische versnelling van de energietransitie. Het is gebaseerd op praktische ervaringen met innovatie-initiatieven van de speerpuntcluster Flux50. 

In het memorandum schetsen we in eerste instantie de belangrijkste uitdagingen van de energietransitie waarna we uitvoerig drie concrete thematische voorstellen hebben uitgewerkt met telkens een situatieschets, een voorstel van aanpak en de verwachte impact

De 3 thematische voorstellen zijn:

1. SYSTEEMINTEGRATIE - Holistisch Energie Transitie Atrium – HET Atrium

2. RENOVATIE - Naar een grootschalige doorbraak van integrale renovatieaanpak

3. ENERGIEGEMEENSCHAPPEN EN ENERGIEPOSITIEVE WIJKEN - Maximale inclusiviteit met collectieve en systeemoplossingen in wijken en energiegemeenschappen

De aanbevelingen die Flux50 met dit memorandum naar voren wil schuiven, zijn gedragen door een breed en divers netwerk van actoren uit de energiesector. Het zijn gefundeerde adviezen gebaseerd op de resultaten van een waaier aan concrete proefprojecten die alle aspecten van ons energiesysteem dekken.

downloads