To news

Nieuw project: MUPEDD (Managing Uncertainty in Positive Energy District Design)

Nieuw project: MUPEDD (Managing Uncertainty in Positive Energy District Design) is een innovatief onderzoeksproject op het gebied van PED (Positive Energy Districts)-ontwikkelingen en inbreidingsprojecten. Het doel van het project is om Beyond-State-of-the -Art onderzoek uit te voeren op het gebied van techno-economische en sociale parameters ter ondersteuning van het financieel, juridisch en organisatorisch besluitvormingsproces van de betrokken private en publieke stakeholders. 

Hiermee beogen de partners - Van Roey, Rebel, DLA Piper, Stebo, Endeavour, KU Leuven (Building Physics and Behavioural Engineering) en Energyville - acceptatie en implementatie van PEDs te maximaliseren en als zodanig de bredere energietransitie van wijken en gemeenschappen te stimuleren.