To news

Scope: Competence forecast for energy-efficient buildings

This project is financially supported by ESF-Flanders. 

  • Contribution from ESF: €29.900
  • Contribution from VCF: €44.850
banner_1

Technologische innovaties volgen elkaar vandaag de dag in een snel tempo op. Niet alleen de manier van werken verandert, maar ook klanten hebben bijkomende verwachtingen. Integratie van systemen en technieken is meer en meer een noodzaak, zeker in het kader van energie-efficiëntie in de bouw. Om op deze evoluties goed in te spelen is het een must te weten welke competentie- en opleidingsnoden zich (gaan) stellen.

Het onderzoek

Competenties spelen een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van een regio en een sector. Ze vormen een belangrijke katalysator om snel te kunnen anticiperen op dynamieken en noden. Informatie omtrent competentienoden van vandaag, maar waar mogelijk ook van morgen, moet vlot beschikbaar zijn voor relevante actoren.

Tijdslijn:

  • zomer 2018: vooronderzoek met enkele bedrijfsbezoeken
  • najaar 2018: op basis van vooronderzoek bedrijfsbezoeken met interview
  • lente 2019: analyse en terugkoppeling van resultaten 


Scope_ESF-Flux50

Waarom energie-efficiëntie? 

De energiesector is in transitie en dit creëert kansen. Een aantal kenmerken van deze nieuwe energiesector hebben vandaag al heel wat impact gehad op verschillende sectoren; ondernemingen en particulieren zijn niet enkel eindklant meer en gebouwen evolueren naar “energy active buildings”. Verschillende energievectoren kunnen samen aangeboden, en dus geïntegreerd, worden. Hierdoor krijgen ook controlesystemen nieuwe functies. 
Daarnaast worden er nieuwe businessmodellen geïmplementeerd die inspelen op de nieuwe evoluties. Het onderzoek zal zich specifiek toespitsen op de effecten van de verdichting van de bouwlaag. Door vereisten op vlak van EPC en EPB nemen we een tendens waar waarbij isolatiedikte en luchtdichtheid toenemen. 
Daarnaast worden nieuwe technieken in de woning geïntroduceerd m.b.t. ventilatie, warmtepompen … Desondanks neemt de algemene luchtkwaliteit in de gebouwen af. Het inregelen van de verschillende technieken vormt in deze dan ook een grotere uitdaging. 

Scope_meeting_ESF_Flux50

De projectuitvoerders. 

De promotor van het project is Flux 50, een ledenorganisatie die Vlaanderen als Smart Energy Region op de kaart wenst te zetten. Als speerpuntcluster faciliteren zij cross-sectorale samenwerking tussen energie-, bouw- en IT-bedrijven. 

Voor de uitvoering van het onderzoek werkt Flux 50 samen met: 

  • Mpiris, een sociaalwetenschappelijk onderzoeksbureau dat reeds ervaring heeft opgebouwd met soortgelijke studies. 
  • Volta, de nationale koepelorganisatie van de sectororganisaties die actief zijn in de wereld van de elektrotechniek.

Waarom meedoen? 

Om een realistisch beeld te krijgen van evoluties en noodzakelijke competenties, is het belangrijk het onderzoek te baseren op concrete ervaringen van bedrijven en werknemers in de relevante sectoren. We willen van jullie horen wat er leeft en met welke bekommernissen en verwachtingen jullie naar de toekomst kijken!