View all projects

3R-Connect

Het project heeft als doel een cross-regionaal Transformatief ActiePlan (TAP) te ontwikkelen voor circulariteit binnen de sector van textiel-, bouw- en kunststofverpakking. 

  CLEAN Danmark, Smart Waste Portugal, Flux50, VLAIO, Greater Copenhagen Danmark, Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Norte PT

Budget:  €499.644

Verloop

Om tot een cross-regionaal Transformatief ActiePlan te komen zal eerst een regionale analyse worden uitgevoerd van: 

  • Het eigen innovatie-ecosysteem, 
  • De eigen strategische prioriteiten, roadmaps en actieplannen, 
  • De regionale competenties en capaciteiten. 

Nadien volgt de cross-regionale fase. Tijdens deze fase worden de regionale analyses gebundeld. Er wordt gekeken welke prioriteiten en acties over de 3 regio's heen vastgesteld worden en welke verdere acties nodig zijn om de regio's verder te laten accelereren op vlak van circulariteit. 

Het uitvoeren van deze acties gebeurt in potentiële vervolgprojecten. Waarna ze door kennisuitwisseling in het geconnecteerde netwerk van innovatieve regio’s stromen.

Europa wil immers verschillende innovatieve competentie-centra ontwikkeld zien, waarvan de ecosystemen met elkaar worden geconnecteerd. 

Flux50 wil vanuit zijn expertise en lopende projecten in de innovator zone en focusdomein "Intelligente & Repliceerbare Renovatie" een brug slagen met "circulair bouwen". Vandaar trekt Flux50 dit thema. 

Clean Kopenhagen doet dit vanuit zijn expertise voor het thema "kunststofverpakking" en Smart Waste Portugal voor "textiel".   

Achtergrond

Het Circular Economy Action Plan (CEAP, 2020) is een belangrijke hoeksteen van de Europese Green Deal. Het inzetten op recyclage en handhaving van kritieke en strategische materialen (Critical Raw Materials Act; 2023) moet Europa minder afhankelijk maken van import. En de Net Zero Industrial Green Deal mikt op een eigen Europees ecosysteem voor de productie en innovatie van zogenaamde "net-zero technologies" met het oog op de decarbonisatiedoelstelling van de Unie voor 2030.

3R-Connect wil de technologische innovatie voor circulariteit uit verschillende regio’s samenbrengen in één project. Het valt onder het werkprogramma “innovatie-ecosystemen” (Horizon) dat de connectie tussen regionale systemen wil verzekeren om nieuwe technologische ontwikkelingen voor
dringende maatschappelijke uitdagingen wil versnellen.

Transities, zoals die naar een circulaire economie vragen om een holistische systeembenadering die de quadruple helix samenbrengt en tevens verschillende regionale competentie-centra met elkaar verbindt.


Methodologie


Het project heeft naast de boven beschreven inhoudelijke component ook een methodologische doelstelling. 
Methodologisch wil het project het “S3-Innovation Model” als instrument verfijnen om tot gedeelde Europese Transformatieve ActiePlannen (TAP’s) te komen. Maar het ook als methode te gebruiken om verschillende regionale competentie centra met elkaar te verbinden.

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EISMEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.