De renovatie van het Vlaams gebouwenpark staat al jaren hoog op de politieke agenda en vormt ook een belangrijk onderdeel van het relance-plan. Het is cruciaal dat Vlaanderen stappen zet naar een substantiële vermindering van de CO₂-uitstoot van de bebouwde omgeving. 

Het is essentieel dat middelen strategisch worden ingezet om een substantiële verhoging van de renovatiegraad te bekomen. Gezien de leeftijd en de variëteit van het bestaand gebouwenpark, zal een versnelling van de renovatiegraad voornamelijk afhangen van de betaalbaarheid van de technologische state-of-the-art en van de capaciteit van de bouwsector. Flux50 wil inzetten op innovatieve renovatie voor het bekomen van een robuust, future-proof gebouwenpark conform de Europese doelstellingen omtrent klimaatneutraliteit tegen 2050. Zo zal onder meer aandacht uitgaan naar integrale renovatie-concepten, interactie tussen stakeholders (incl. bouwteams), toepassing van off-site technieken. 

Het is cruciaal dat Vlaanderen de substantiële vermindering van de CO₂-uitstoot van de bebouwde omgeving versnelt. Dit kan enkel door een versnelling en opschaling van de energetische renovatie. 

03_Renovatie4_01

Voor  een  succesvolle  opschaling  en  renovatie-versnelling  zijn  er  een  aantal bottlenecks waarvoor een oplossing dient gezocht te worden. 

03_Renovatie4_02

Klimaatneutraliteit op gebouw- of wijkniveau vraagt een integrale energie-aanpak met aandacht voor comfort en leefkwaliteit. Deze integrale aanpak voor opschaling is zowel technisch, organisatorisch als financieel. 

03_Renovatie4_03

Een richtinggevend actieplan voor de komende jaren werd opgesteld om opschaling van renovatie te maximaliseren vanuit innovatiekant. 

Aan de renovatie-ambities is er ook een enorm economisch potentieel gekoppeld voor alle partijen in de waardeketen. 

03_Renovatie4_05

Innovator zones