View all projects

Coordinated Development of Hybrid Offshore Assets (CORDOBA) NL

Het CORDOBA-onderzoeksproject heeft tot doel Vlaamse bedrijven te ondersteunen om verdere unieke kennis uit te bouwen wat betreft ontwerp, planning en investeringen voor offshore windmolens.  

  Elicio, Marlinks, Yuso, Enersynt en KU Leuven en in partnerschap met De Blauwe Cluster

Budget: € 1.476.433
Subsidie: € 1.041.521 

Met een windcapaciteit van 4.890 MWp is België één van de koplopers wereldwijd inzake aantal geïnstalleerde Megawatt per capita aan windenergie. Verschillende Belgische en Vlaamse bedrijven hebben de voorbije decennia unieke kennis ontwikkeld met betrekking tot de planning, installatie en uitbating van windmolens, en dan vooral offshore windmolens, die voor de kust in zee geplaatst wordt. 

Men gaat er zelfs vanuit dat de offshore windcapaciteit nog met 5.000 MWp zal toenemen tegen het einde van het decennium. In de media maakte Federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten ook gewag van een eventuele bijkomende kabelverbinding of interconnector naar Denemarken, waarvoor inmiddels een studie loopt.

Doelstelling

Gezien het belang van deze industrietak voor Vlaanderen heeft De Blauwe Cluster samen met de bedrijven Elicio, Marlinks, Yuso en Enersynt in 2021 een onderzoeksproject opgestart rond hybride offshore windparken, genaamd CORDOBA. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met de Katholieke Universiteit Leuven en Flux50. 

Hybride offshore windparken laten toe de productie uit offshore wind samen te brengen met directe koppeling aan interconnectoren, markten en geïntegreerde flexibiliteit. De timing van dit project is van groot belang, omdat op verschillende niveaus vandaag regels worden opgesteld die binnen vijf à tien jaar van toepassing zullen zijn op deze hybride offshore windparken. 

Door de gedaalde installatiekosten voor windenergie, maar ook omdat elektriciteit zelf steeds meer waard is, zal het merendeel van deze nieuwe parken zonder subsidies worden geplaatst. Voor de investeringszekerheid is het daarom van belang dat het ontwerp, de planning en de inkomstenstromen vanuit deze windparken goed in kaart worden gebracht, zodat de meest kostenefficiënte keuzes kunnen worden gemaakt in het algemeen belang. De toekomstige hybride offshore windparken in België zullen naast de productie van energie ook toenemend in hun eigen evenwicht dienen te voorzien om aldus het hoogspanningsnetwerk niet te zwaar te belasten bij extreme wind of afwijkende voorspellingen. Aldus kan toch een optimale balans nagestreefd binnen de energie-triade leveringszekerheid-betaalbaarheid-milieuvriendelijkheid die bij dergelijke lange-termijn-beslissingen essentieel is. 

Impact

Het CORDOBA-onderzoeksproject heeft tot doel Vlaamse bedrijven zoals Elicio, Marlinks, Yuso en Enersynt, die verdere unieke kennis wensen uit te bouwen, te ondersteunen. VLAIO trok voor alle partners samen in totaal € 1,042 miljoen uit op een totaalbudget van € 1,476 miljoen. Het consortium zelf verwacht op basis van de uitgewerkte kennis op termijn 26 voltijdse werknemers in te zetten en bovendien investeringen ten belope van € 23 miljoen aan te trekken in ons land.