To events

Internationale workshops "circulariteit"

Doel van deze workshops: 

 • Deel te nemen aan nieuwe internationale projecten
 • Netwerken met organisaties uit Denemarken, Zweden, Portugal en Vlaanderen

Opzet workshops (online 10u - 12u)

Deel 1: Inspiratie cases, inzichten uit andere projecten 
Deel 2: Dialoog, interactie en netwerking over gemeenschappelijke uitdagingen 
Deel 3: Identificeren van nieuwe projecten en gezamenlijke acties 


Specifiek zoeken we voor nieuwe projectvoorstellen: 

 • Bedrijven die verpakkingen met hergebruiksysteem aanbieden
 • Potentiële testlocaties voor hergebruiksystemen (festival, campus, conferentie, pretpark, etc)
 • Onderzoekers of experten rond gedragsverandering (nudging, burgereducatiecampagnes etc.)
 • Producenten van plastic verpakkingen
 • Verpakkingsbedrijven of merkproducenten die met ecodesign werken 
 • Organisaties die Producenten Verantwoordelijkheid (EPR) of terugname-systemen opzetten, beheren of erover adviseren
 • Aanbieders of gebruikers van innovatieve sorteertechnologieën (sensoring, detectie, robotica enz.)
 • Bedrijven in de waardeketen van chemische recycling (inzameling, scheiding en recyclingprocessen)

Prioritaire thema’s in de 3 regio's voor opvolgprojecten: 

 • Standaardisatie, vereenvoudiging en materiaalselectie in verpakkingen
 • Implementatie en opschaling van hergebruiksystemen
 • Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent (UPV/EPR)
 • Innovatieve en digitale oplossingen voor sorteren
 • Chemische recycling

Bouw:

 • Bouwondernemingen, real-estate, projectontwikkelaars, patrimoniumbeheer, renovatiebedrijf met duurzame ambities,
 • IT-consultants of aanbieders: AI, sensoring, visual recognition, data, BIM, robotics en automatisatie
 • Betrokken in lokaal netwerk rond recuperatie van bouwmateriaal: materialenbank, paspoort, afbraak, sloop, afvalcontainers, materiaalsortering, hergebruik van materiaal, aannemer, consultant
 • Producent van modulaire bouwelementen, prefab-elementen, designer,
 • Producent van bouwmateriaal en biogebaseerd bouwmateriaal
 • Sloop en recyclage van bouwmaterialen
 • Overheid: afvalverwerking, regelgeving, certificatie, procurement
 • Onderzoeks- en opleidingsinstellingen voor bouwsector


Prioritaire thema’s in de 3 regio's voor opvolgprojecten: 

Urban Mining

 • Data-behoeften en connectie van data in the value chain “urban mining”
 • Opzetten van lokale netwerken: “Just-in-time” van werf naar werf recuperatie en hergebruik

Modular Design

 • Standaardisatie van bouwelementen, modulair design en interoperabiliteit
 • Renovatiegolf als momentum voor modulair en veranderingsgericht bouwen

Materialen

 • Certificatie van recuperatie- en biogebaseerde materialen
 • Van basismateriaal naar bouwelement
 • Recyclage van specifieke materialen

Opleiding

 • Circulaire bouwtechnieken en modulair design
 • Hergebruik en “urban mining”

Textiel:

 • Organisaties die Producenten Verantwoordelijkheid (EPR) opzetten, beheren of erover adviseren
 • Aanbieders of gebruikers van innovatieve sorteertechnologieën (sensoring, detectie, robotica, AI, visual recognition, automatisatie enz.)
 • Organisaties bezig met digitale traceerbaarheid
 • Kledingmerken en fashion-retailers die werken met terugname-systemen
 • Recyclagebedrijven voor textiel: closed-loop en open-loop
 • Organisaties bezig met eco-scores, duurzaamheidslabels, of circulariteits-indeling
 • Innovatieve textielmaterialen die hergebruik en recyclage verbeteren
 • Ophaal en sorteerbedrijven voor textiel
 • Onderzoeksinstellingen

Prioritaire thema’s in de 3 regio's voor opvolgprojecten:  

 • Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV/EPR): Hoe deze systemen opzetten, beheren en uitvoeren? Inzetten op welke aspecten: herstelbaarheid, langere levensduur, kwaliteit, hergebruik,  recyclage?
 • Uniform systeem van eco-, duurzaamheids- en cicrulariteits-score als basis voor UPV
 • Standaardisatie, vereenvoudiging en materiaalselectie voor ecodesign
 • Traceerbaarheid: Systemen om transparantie, sortering en recyclage te vergemakkelijken.
 • Gedifferentieerde ophaling van textiel: welke criteria zijn relevant: herbruikbaar vs end-of-life, materiaal, …
 • Innovatieve en digitale oplossingen voor sorteren
 • Textiel recyclage: textiel naar textiel, open-loop recyclage

3R-Connect

Deze workshops zijn deel van het project 3R Connect – Reduce, Reuse, and Rethink.
Het project is gefinancierd door de Europese Unie en gefaciliteerd door CleanFlux50, en Smart Waste Portugal

Het doel is om: 

 • Regionale competenties en capaciteiten in kaart te brengen en te onderzoeken. 
 • De belangrijkste waardeketens, technologiën, en innovatie gebieden te identificeren 
 • Nieuwe plannen te ontwikkelen voor cross-regionale projecten met focus op R&D, matchmaking, nieuwe waardeketens, kennisuitwisseling, piloot- en demoprojecten, public procurement etc. 


Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EISMEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.