To news

Internationale workshop "circulair" textiel

Specifiek zoeken we voor nieuwe projectvoorstellen: 

 • Organisaties die Producenten Verantwoordelijkheid (EPR) opzetten, beheren of erover adviseren
 • Aanbieders of gebruikers van innovatieve sorteertechnologieën (sensoring, detectie, robotica, AI, visual recognition, automatisatie enz.)
 • Organisaties bezig met digitale traceerbaarheid
 • Kledingmerken en fashion-retailers die werken met terugname-systemen
 • Recyclagebedrijven voor textiel: closed-loop en open-loop
 • Organisaties bezig met eco-scores, duurzaamheidslabels, of circulariteits-indeling
 • Innovatieve textielmaterialen die hergebruik en recyclage verbeteren
 • Ophaal en sorteerbedrijven voor textiel
 • Onderzoeksinstellingen
Ben je de organisatie of bedrijf dat we zoeken? Schrijf je nu in (ENG)

Prioritaire thema’s in de 3 regio's voor opvolgprojecten:  

 • Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV/EPR): Hoe deze systemen opzetten, beheren en uitvoeren? Inzetten op welke aspecten: herstelbaarheid, langere levensduur, kwaliteit, hergebruik,  recyclage?
 • Uniform systeem van eco-, duurzaamheids- en cicrulariteits-score als basis voor UPV
 • Standaardisatie, vereenvoudiging en materiaalselectie voor ecodesign
 • Traceerbaarheid: Systemen om transparantie, sortering en recyclage te vergemakkelijken.
 • Gedifferentieerde ophaling van textiel: welke criteria zijn relevant: herbruikbaar vs end-of-life, materiaal, …
 • Innovatieve en digitale oplossingen voor sorteren
 • Textiel recyclage: textiel naar textiel, open-loop recyclage

3R-Connect

Deze workshops zijn deel van het project 3R Connect – Reduce, Reuse, and Rethink.
Het project is gefinancierd door de Europese Unie en gefaciliteerd door CleanFlux50, en Smart Waste Portugal

Het doel is om: 

 • Regionale competenties en capaciteiten in kaart te brengen en te onderzoeken. 
 • De belangrijkste waardeketens, technologiën, en innovatie gebieden te identificeren 
 • Nieuwe plannen te ontwikkelen voor cross-regionale projecten met focus op R&D, matchmaking, nieuwe waardeketens, kennisuitwisseling, piloot- en demoprojecten, public procurement etc. 


Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EISMEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.