To news

Internationale workshop "circulaire" kunststof & verpakking

Specifiek zoeken we voor nieuwe projectvoorstellen: 

 • Bedrijven die verpakkingen met hergebruiksysteem aanbieden
 • Potentiële testlocaties voor hergebruiksystemen (festival, campus, conferentie, pretpark, etc)
 • Onderzoekers of experten rond gedragsverandering (nudging, burgereducatiecampagnes etc.)
 • Producenten van plastic verpakkingen
 • Verpakkingsbedrijven of merkproducenten die met ecodesign werken 
 • Organisaties die Producenten Verantwoordelijkheid (EPR) of terugname-systemen opzetten, beheren of erover adviseren
 • Aanbieders of gebruikers van innovatieve sorteertechnologieën (sensoring, detectie, robotica enz.)
 • Bedrijven in de waardeketen van chemische recycling (inzameling, scheiding en recyclingprocessen)

Ben je zo'n organisatie of bedrijf? Schrijf je snel in

Prioritaire thema’s in de 3 regio's voor opvolgprojecten: 

 • Standaardisatie, vereenvoudiging en materiaalselectie in verpakkingen
 • Implementatie en opschaling van hergebruiksystemen
 • Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent (UPV/EPR)
 • Innovatieve en digitale oplossingen voor sorteren
 • Chemische recycling


3R-Connect

Deze workshops zijn deel van het project 3R Connect – Reduce, Reuse, and Rethink.
Het project is gefinancierd door de Europese Unie en gefaciliteerd door CleanFlux50, en Smart Waste Portugal

Het doel is om: 

 • Regionale competenties en capaciteiten in kaart te brengen en te onderzoeken. 
 • De belangrijkste waardeketens, technologiën, en innovatie gebieden te identificeren 
 • Nieuwe plannen te ontwikkelen voor cross-regionale projecten met focus op R&D, matchmaking, nieuwe waardeketens, kennisuitwisseling, piloot- en demoprojecten, public procurement etc. 


Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EISMEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.