De roadmap Duurzame Thermische Energie focust op de Vlaamse innovatieprioriteiten voor de verduurzaming van de warmte- en koude-vraag en het globaal thermisch comfort in de residentiële en tertiaire gebouwde omgeving.

Dit betekent de verduurzaming van ruim 85% van de energievraag in de gebouwde omgeving, waarvan meer dan 85% momenteel met fossiele brandstoffen wordt voorzien.  Warmtepompen en warmtenetten krijgen hierbij bijzondere aandacht. Technologie-neutraliteit is hierbij ons uitgangspunt. Qua prioriteiten sluiten we verder aan op de ambities van het Vlaams Energie en Klimaatplan, en focussen we op de innovatie van warmtepompen en warmtenetten. Door doorgevoerde systeemintegratie moeten warmtepompen van “talk-of-the-town” naar “action-of-the town” evolueren. Daarnaast willen we grootschalige warmtenet initiatieven die in verschillende steden worden opgezet, future-proof maken. Systeemintegratie blijft hierbij één van de cruciale uitdagingen waarop Vlaamse bedrijven hun sterkte kunnen inzetten. Op deze manier willen we “innovatie” tastbaar maken in het Warmteplan 2025 van de Vlaamse overheid.

01_Duurzame Thermische Energie4_01

De scope omvat het thermisch comfort in zijn geheel met focus op de bestaande gebouwen voor verschillende sectoren. 

01_Duurzame Thermische Energie4_02

Voor de transitie naar duurzame thermische energie is het belangrijk dat er aandacht is voor een aantal technische, financiële en maatschappelijke noden. 

01_Duurzame Thermische Energie4_03

Om de beoogde ambities naar 2050 te realiseren is er een richtinggevend actieplan voor de 
komende jaren opgesteld. 

01_Duurzame Thermische Energie4_04

Een transitie “thermische energie” behelst economische opportuniteiten voor alle toeleveranciers in de waardeketen. 

01_Duurzame Thermische Energie4_05

De economische opportuniteiten uiten zich niet alleen in de investeringen door vervanging van installaties zowel voor warmtenetten als warmtepompen, maar vragen ook een belangrijke inzet van werkkrachten in installatie- en renovatiesector. 

01_Duurzame Thermische Energie4_06
01_Duurzame Thermische Energie4_07

Innovator zones