De roadmap focust op net- of generatie-asset gekoppelde (voor de meter) energieopslag, die typisch grootschalig is (MWh of groter) en die, complementair met kortere termijn (achter de meter) opslag, een oplossing kan zijn voor langere termijn opslag (dagen, week, seizoen). Power-to-X en grootschalige batterij-opslag zijn hiervan typische voorbeelden.

We zien hier 3 belangrijke uitdagingen:

  • De concretisering van een cross-sector energieplan dat o.a. keuzes voor duurzame energie- en molecules in een systeemperspectief plaatst
  • De doorstroom van innovatieve oplossingen naar grootschalige pilootprojecten met duurzame grootschalige energie-opslag en bevoorradingszekerheid.
  • De facilitering van internationale waardeketens voor de import van duurzame energie en moleculen.

Op deze manier willen we de rol van de Vlaamse havens als energiehubs van de toekomst mee versterken. Een samenwerking tussen verschillende clusters en sectoren is hierbij essentieel.

Om de groeiende elektriciteitsvraag te verduurzamen is een grote toename van hernieuwbare energie nodig. Deze focusgroep bekijkt hoe we grootschalige energie-opslag en security of supply hierbij moeten innoveren. 

04_Grootschalige energieopslag en bevoorradingszekerheid_01

In de scope staat dan ook een brede visie op het energiesysteem en opslag centraal en wordt de rol van verschillende energie-opslag mogelijkheden in dit ruimer kader uitgewerkt.

04_Grootschalige energieopslag en bevoorradingszekerheid_02

Een brede visie vraagt om sector- en vector overschrijdende energieplannen en de daaraan gekoppelde (grootschalige) investeringen. 

04_Grootschalige energieopslag en bevoorradingszekerheid_03

Overkoepelende samenwerking (ook met de andere speerpuntclusters) staat centraal in het actieplan dat werd opgesteld voor de komende jaren. 

04_Grootschalige energieopslag en bevoorradingszekerheid_04

Investeringsprojecten in dit domein zijn typisch grootschalige infrastructuurprojecten die zelfs een internationale dimensie kunnen hebben. Ze zijn cruciaal voor onze havens als geheel.

04_Grootschalige energieopslag en bevoorradingszekerheid_05

Innovator zones