Vlaanderen is een frontrunner in energiecoöperatieven, kent vele samenwerkingsverbanden op bedrijventerreinen en heeft de afgelopen jaren kennis en expertise opgebouwd in dit onderwerp door verschillende internationale en regionale projecten. Het is dan ook de ambitie van Flux50 om deze ervaring om te zetten in tien uitgerolde energiegemeenschappen en 5 positieve energiewijken in 2025, tien positieve energiewijken in 2030 en honderd in 2050. 

Hiervoor zal Flux50 de marktspelers informeren met best practices en matchmakings organiseren. Tegelijkertijd zal blijvend ingezet worden op technologische 
innovaties via projecten, zowel gericht op de softwaretoepassingen als op de hardware realisaties. Door een gapanalyse zullen 5 gerichte innovatieprojecten voor 2025 opgestart worden. Daarnaast is het essentieel dat de synergie gevonden wordt tussen de marktspelers en de gereguleerde instanties om innovaties in de praktijk te kunnen uitrollen. Hiervoor wordt gemikt op 2 validatieprojecten om de wederzijdse ambities te aligneren. 

Energiegemeenschappen zijn een middel ter bevordering van de energietransitie. Ze kunnen bijdragen aan de doelstellingen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. 

PDF Energiedelen_01

In de scope van deze focusgroep is er een speciale aandacht voor positieve energiewijken. Ze trachten niet alleen op jaarbasis energiepositief te zijn, maar er worden ook heel wat innovaties ingezet om tot een klimaatneutrale, stedelijke infrastructuur te komen.

PDF Energiedelen_02

De evolutie naar energiegemeenschappen blijkt niet zo voor de hand liggend als initieel gedacht. Technische innovaties dienen hand in hand te gaan met een aangepast beleidskader en een brede maatschappelijke visie. 

PDF Energiedelen_03

Er is een richtinggevend actieplan opgesteld voor de komende jaren met aandacht voor alle stakeholders. 

PDF Energiedelen_04

Naast de beoogde klimaat-ambities opent de evolutie naar energiegemeenschappen ook economische kansen. 

PDF Energiedelen_05

Innovator zones