“Flux50 focusgroepen leggen nieuwe accenten voor energie-innovatie in Vlaanderen”


Waarom? 

We zitten nu midden in de energietransitie. Het energielandschap wijzigt snel: duurzaamheidsambities worden aangescherpt, duurzame energietechnologieën dalen snel in kosten en bedrijven herzien hun rol. Flux50 moet daarom vinger aan de pols houden. 

We moeten inspelen op deze evoluties. Dat doen we met de focusgroepen.

Wat doen ze?

  • Bepalen nieuwe innovatie-prioriteiten en ambities voor Flux50 binnen de bestaande innovatorzones:
    Energiehavens, Microgrids, Multi-Energieoplossingen, Energy Cloud Platforms en Intelligente renovatie.
  • Leggen concrete acties vast waarmee Flux50 pro-actief impact wil realiseren.
  • Bestaan in de kern uit Flux50 valorisatieleden die een voortrekker rol spelen in een snel evoluerende thematiek van de energietransitie.
  • Komen op regelmatige basis samen om state-of-the-art inzichten te verwerven/delen.

Wat betekenen ze voor Flux50-leden?

Voor de valorisatieleden:

  • Inbreng in de bepaling van nieuwe innovatie-accenten en ambities voor Flux50
  • Delen en verwerven van diepgaande state-of-the-art ervaringen, belemmeringen, oplossingen samen initiëren van nieuwe doorbraakprojecten via bv. inspiratie-sessies
  • Directe input naar het beleid (vnl energie, innovatie, bouw, omgeving) via bv. positienota’s 

Voor talentleden:

  • Deelname aan Flux50 netwerk evenementen over de nieuwe thema’s

Flux50 werkt in wisselwerking met de valorisatieleden, met een flexibel actieplan om dit ondersteunen.

Wat zijn de actuele thema’s van de focusgroepen?

4 thema’s zijn door de valorisatieleden gelanceerd naar aanleiding van een strategische meeting “Flux50 Innovation Pathways” in 2019.

Duurzame Thermische Energie, is gekozen omwille van bv. de belangrijke switch die er nu aankomt naar elektrificatie van verwarming in de gebouwde omgeving en de versnelling van warmtenetten, maar zet te gelijk ook een roadmap om comfort as a service te ontwikkelen.

Voor Repliceerbare Renovatie, proberen we in te spelen op nieuwe opportuniteiten voor de relance programma’s (waar betaalbare en opschaalbare renovatie belangrijke uitdaging gaat zijn). 

Bij Energiegemeenschappen en Positive Energy Districts  worden alle ervaringen rond LEC projecten in Vlaanderen vertaald naar next steps voor effectieve realisatie en positioneren we Vlaanderen in de nieuwe EU tendens voor PED’s.

Voor “Lange Termijn Energie-opslag & Security of Supply” herzien we onze positie op het vlak van lange termijn energieopslag (power to X), gezien de snelle evolutie in industriële ambitie om tot volledige CO2 neutraliteit te komen.

Voor verdere info over de scope en uitdagingen van deze 4 focusgroepen kan je kijken via de links hieronder.

Wil je mee de innovatie-prioriteiten en ambities voor Vlaanderen bepalen? 
Wil je mee een voortrekker zijn in de Vlaamse Energietransitie?

  Duurzame Thermische Energie
  Repliceerbare Renovatie
   Energiegemeeschappen en Positive Energy Districts
  Lange Termijn Energie-opslag en Security of Supply